Home
 
 
     
  Actuele wachttijd 1 april 2018

  Binnen 2 weken na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk intake gesprek. Binnen 4 weken na de intake kan uw behandeling starten.
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen omwachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.


  Zorgprogrammering Spoor1

  Stichting Spoor1 heeft de volgende zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. Onze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de zogenaamde multidisciplinaire richtlijnen zoals u die kunt vinden op de website van het Trimbos Instituut (www.ggzrichtlijnen.nl) en op de visie van Spoor1 op zorg.

  Onze zorgprogramma's
  - stemmingsstoornissen
  - angststoornissen
  - obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
  - trauma en stressor gerelateerde stoornissen
  - somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
  - persoonlijkheidsstoornissen
  - autismespectrumstoornis
  - aandachts deficiëntie-/hyperactiviteitstoornis
  - suïcidale gedachten en gedrag
  - eHealth (Bij elke behandeling wordt de inzet van eHealth overwogen)

  Hoe is uw behandeling opgebouwd

  uitgebreide informatie over de wijze waarop uw behandeling is opgebouwd vindt u in ons kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut vindt u op de website onder; Onze visie, missie en kijk op kwaliteit.

  Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  U kunt bij Spoor 1 terecht voor behandeling van depressie, angst, trauma onbegrepen lichamelijke klachten, ADHD, klachten samenhangend met autisme, klachten en problemen die voortkomen vanuit de karakter/ persoonlijkheidsstructuur. Ook hebben wij aandacht voor sociaal maatschappelijke gevolgen. Daarom wordt bij Stichting Spoor 1 behandeling en (sociaal maatschappelijke) dienstverlening in nauwe samenhang geboden om zodoende optimaal in te kunnen spelen op uw hulpvraag. Voor u belangrijke anderen betrekken in de behandeling kan altijd. Een dergelijke benadering leidt vaak tot betere resultaten zodat u eerder uw leven op orde heeft en verder kunt. Uw behandeling is op uw wettelijk vastgestelde eigen risico na gratis. Onze sociaal maatschappelijke dienstverlening is voor u geheel kosteloos.

  Spoor 1 werkt nauw samen met:

  Huisarts
  Uw huisarts en/of praktijk ondersteuner GGZ verzorgd uw aanmelding. Persoonlijk als ook schriftelijk contact wordt onderhouden met uw huisarts t.b.v. uw behandeling.

  Wijkteams
  Er is een nauwe samenwerking tussen wijkteams met name vanuit onze sector dienstverlening welke onze behandel sector ondersteund.

  SGGZ
  Spoor1 biedt naast basis GGZ vooral gespecialiseerde GGZ zorg. Het is daarom gemakkelijk zorg op te schalen o.a. af te schalen waneer nodig, specialisten zijn gemakkelijk te consulteren en beide zorgsoorten sluiten naadloos op elkaar aan. Interventies vanuit de sector dienstverlening zijn beschikbaar voor zowel cliënten in de basis GGZ , als de specialistische GGZ . Verder is er een goede samenwerkingsrelatie met crisisdiensten en ziekenhuizen binnen de regio om en geval van crisis of noodaak tot klinische opname goede zorg te faciliteren. Wij blijven betrokken tot dergelijke zorg is gerealiseerd.

  Onze dienstverleningsprogramma's
  - Financiële problemen
  - Werk en inkomen
  - Scheiding of relatiebreuk
  - Geschillen bij arbeidszaken
  - Woon problemen
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961