Home
 
 
     
  Actuele wachttijd 1 maart 2019

  Binnen 2 weken na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk intake gesprek. Binnen 4 weken na de intake kan uw behandeling starten.
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen omwachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.


  Zorgprogrammering Spoor1

  Stichting Spoor1 heeft de volgende zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. Onze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de zogenaamde multidisciplinaire richtlijnen zoals u die kunt vinden op de website van het Trimbos Instituut (www.ggzrichtlijnen.nl) en kwaliteitsstandaarden zoals u kunt vinden op (www.ggzstandaarden.nl). Standaarden geschreven voor u als cliënt kunt u vinden op thuisarts.nl. en op www.nedkad.nl vindt u cliëntversies van multidisciplinaire richtlijnen (angst en depressie) en op de visie van Spoor1 op zorg.

  Onze zorgprogramma's
  - stemmingsstoornissen
  - angststoornissen
  - obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
  - trauma en stressor gerelateerde stoornissen
  - somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
  - persoonlijkheidsstoornissen
  - autismespectrumstoornis
  - aandachts deficiëntie-/hyperactiviteitstoornis
  - suïcidale gedachten en gedrag
  - eHealth (Bij elke behandeling wordt de inzet van eHealth overwogen)

  Hoe is uw behandeling opgebouwd

  uitgebreide informatie over de wijze waarop uw behandeling is opgebouwd vindt u in ons kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut vindt u op de website onder; Onze visie, missie en kijk op kwaliteit.

  Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  U kunt bij Spoor 1 terecht voor behandeling van depressie, angst, trauma onbegrepen lichamelijke klachten, ADHD, klachten samenhangend met autisme, klachten en problemen die voortkomen vanuit de karakter/ persoonlijkheidsstructuur. Ook hebben wij aandacht voor sociaal maatschappelijke gevolgen. Daarom wordt bij Stichting Spoor 1 behandeling en (sociaal maatschappelijke) dienstverlening in nauwe samenhang geboden om zodoende optimaal in te kunnen spelen op uw hulpvraag. Voor u belangrijke anderen betrekken in de behandeling kan altijd. Een dergelijke benadering leidt vaak tot betere resultaten zodat u eerder uw leven op orde heeft en verder kunt. Uw behandeling is op uw wettelijk vastgestelde eigen risico na gratis. Onze sociaal maatschappelijke dienstverlening is voor u geheel kosteloos.

  Behandelingen en interventies

  Cognitieve gedragstherapie (CGT); Op dit moment is CGT de meest toegepaste vorm van psychotherapie, en ook de vorm waar het meest onderzoek naar is gedaan. CGT kan worden toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben.
  Acceptatie en commitment therapie (ACT); Mensen proberen hun vervelende gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke sensaties onder controle te krijgen of ervan af te komen. Dit wordt wel experiëntiële vermijding of het vermijden van de eigen ervaringen genoemd. ACT leert je een andere manier van omgaan met de eigen ervaringen. In plaats van te vechten tegen psychische pijn leer je je anders te verhouden tot deze pijn. De invloed die psychische pijn heeft op je leven verandert hierdoor.
  Trauma therapie (trauma gerichte cognitieve gedragstherapie, EMDR, Exposure in Vivo);
  Trauma therapie is een behandeling die ervoor zorgt dat je minder last hebt van de emotionele gevolgen van traumatische ervaringen in je leven.
  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door je therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden.
  Exposure in vivo is het de bedoeling dat je het trauma nauwkeurig beschrijft, ook wel imaginaire exposure genoemd. Door de confrontatie aan te gaan met het trauma in plaats van deze te vermijden, worden de emoties afgezwakt en kan de ervaring verwerkt worden.
  Schema therapie; Deze behandeling is gericht op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen.
  Systeem gesprekken; Psychische problemen heb je niet alleen. Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem (relatie, gezin, vrienden). In de gesprekken kijken we zowel naar jou probleem als naar de omgeving en de relaties met andere mensen die hierin een rol spelen. We concentreren ons op hoe deze kunnen worden opgelost en hoe de verbinding met anderen hersteld kan worden.

  Spoor 1 werkt nauw samen met:

  Huisarts
  Uw huisarts en/of praktijk ondersteuner GGZ verzorgd uw aanmelding. Persoonlijk als ook schriftelijk contact wordt onderhouden met uw huisarts t.b.v. uw behandeling. Wij berichten uw huisarts over de datum van het eerste contact, de start van uw behandeling de evaluatie van uw behandeling en einde van de behandeling. De informatie die wij aan de huisarts verstrekken betreft uitsluitend de door u ondertekende behandelovereenkomst en evaluaties. Mondeling overleg met uw huisarts vind alleen plaats wanneer dit met u is besproken

  Wijkteams
  Er is een nauwe samenwerking tussen wijkteams met name vanuit onze sector dienstverlening welke onze behandel sector ondersteund.

  SGGZ
  Spoor1 biedt naast basis GGZ vooral gespecialiseerde GGZ zorg. Het is daarom gemakkelijk zorg op te schalen o.a. af te schalen waneer nodig, specialisten zijn gemakkelijk te consulteren en beide zorgsoorten sluiten naadloos op elkaar aan. Interventies vanuit de sector dienstverlening zijn beschikbaar voor zowel cliënten in de basis GGZ , als de specialistische GGZ . Verder is er een goede samenwerkingsrelatie met crisisdiensten en ziekenhuizen binnen de regio om en geval van crisis of noodaak tot klinische opname goede zorg te faciliteren. Wij blijven betrokken tot dergelijke zorg is gerealiseerd.

  Onze dienstverleningsprogramma's
  - Financiële problemen
  - Werk en inkomen
  - Scheiding of relatiebreuk
  - Geschillen bij arbeidszaken
  - Woon problemen
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961