Home
 
 
     
E-Health


Vanuit uw dossier is er een directe koppeling met Telepsy. Van hieruit is voor u als client een veelheid van informatie oefeningen en testmateriaal beschikbaar.

Vragenlijsten

Binnen het TelePsy Platform zijn de meest gebruikte, voor het Nederlands taalgebied gevalideerde en genormeerde vragenlijsten beschikbaar. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten ten behoeve van diagnostiek, e ectmeting (ROM) en cliënttevredenheid. De resultaten worden in verschillende scores weergegeven. Het betreft ruwe scores en al naar gelang de psychometrische gegevens beschikbaar zijn, tevens genormeerde scores, zoals T-scores, een 5- of 7-puntschaal.

Bij herhaalde metingen worden niet alleen de verschilscores weergegeven, maar op basis van reliable change wordt tevens de kwali catie van de verandering aangegeven, bijvoorbeeld ‘herstel’ of ‘terugval’. Dit alles wordt grafisch weergegeven en is gemakkelijk te interpreteren.

Het TelePsy Platform bevat ook verschillende triage- instrumenten ten behoeve van de zorgindicering. Met behulp van adaptieve vragenlijsten worden aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart gebracht. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een advies over het echelon en zorgzwaartepakket. Indicaties kunnen worden aangepast op basis van de klinische blik; het echelonadvies verandert dan automatisch mee. Het TelePsy Platform beschikt tevens over een verslaggenerator waarmee conclusies eenvoudig kunnen worden samengevat in een verslag of standaard verwijsbrief.

Psycho-educatie

Van de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s worden zorgprofessionals geïnterviewd. Zij gaan in op vragen zoals “wat houdt de stoornis in, wat zijn de verschijnselen en welke behandelmethoden zijn er”. Experts binnen de verschillende therapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Bij de ontwikkeling van de teksten is samengewerkt met verschillende bekende uitgevers. Met behulp van de psycho-educatie binnen het platform kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen, die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Oefeningen

Digitale dagboeken brengen het leven van de cliënt op overzichtelijke wijze in kaart. Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun gedachten of gedrag registeren om er van te leren. Veranderingen worden gra sch weergegeven en kunnen worden gedeeld met de behandelaar. Er is onder andere keuze uit een gedachtendagboek, stemmingsdagboek, angstdagboek, alcoholdagboek en stressdagboek.

Modules

Met behulp van modules is het mogelijk om (onderdelen van) de behandeling aan cliënten aan te bieden, zonder tussenkomst van de behandelaar. TelePsy biedt zowel zelfhulpmodules als blended behandelmodules. De blended behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om optimale flexibiliteit te bieden. Een behandelaar kan zelf bepalen of de volledige module wordt aangeboden of slechts enkele onderdelen. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten. Hierbij komen zowel zorgverleners als cliënten aan het woord.

Beeldbellen en chat

Het TelePsy Platform biedt de mogelijkheid om te beeldbellen en chatten via Zorg Messenger. Professionals kunnen zo op een veilige manier met cliënten, collega's en ketenpartners communiceren en bestanden versturen tot 100 MB. Zorg Messenger is gekoppeld aan het TelePsy Platform en tevens beschikbaar als losse app voor smartphone en tablet.

ZorgMail

Het TelePsy Platform biedt tevens de mogelijkheid om berichten te versturen via ZorgMail. Het platform beschikt over een ZorgMail-adressenbestand met meer dan 35.000 ZorgMail-adressen. Een verslag of verwijsbrief kan op deze manier veilig digitaal worden verstuurd.

Sociale kaart GGZ

Wij hebben de behandelscope van een groot aantal GGZ-zorgaanbieders in kaart gebracht en beschikbaar gesteld binnen het platform en via de website. De sociale kaart biedt een actueel overzicht van de mogelijkheden voor behandeling in een bepaalde regio. Met behulp van de zoekmachine kan onder andere worden gezocht op echelon, het soort zorgaanbieder of op zorginhoudelijke terminologie, waaronder DSM-diagnoses. De zoekmachine wordt door een groot aantal huisartspraktijken gebruikt als referentie, naast de eigen verwijskanalen.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961