Home
 
 
     
Hoe wordt uw zorg betaald

Iedereen die een basisverzekering heeft bij de zorgverzekeraar kan bij ons terecht. Dit betekend dat er door Spoor 1 voor uw behandeling geen extrakosten in rekening worden gebracht. Dit ongeacht of het gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg betreft.
- Bent u verzekerd bij CZ (Ohra, Deltaloyd) dan kun u vanaf 1 januari 2019 niet meer bij
ons terecht.
- Bent u verzekerd bij Menzis (Anderzorg) dan kunt u vanaf 1 april 2019 niet meer bij ons terecht.

Eigen risico
Uw zorgverzekeraar brengt u het wettelijk vastgesteld eigen risico in rekening. Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft gesloten. Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen, en daarmee ook een lagere premie.

Declaratie van uw behandeling
Basis GGZ
Uw behandeling in de basis GGZ wordt gedeclareeerd op basis van het u doorlopen behandel traject. Aan de hand van de aard en ernst van uw problemen wordt gekozen voor een traject kort, midden, intensief of chronisch.
Gespecialiseerde GGZ
Uw behandeling in de gespecialiseerde GGZ wordt gedeclareerd via een zogenaamde DBC. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De DBC is een bundeling van zorg die aan u verleend wordt, zoals de diagnose, eventueel nader onderzoek, een of meer behandelingen etc. De tijd besteedt aan uw behandeling wordt opgenomen in de DBC. Hierin worden de minuten opgenomen waarin met uw behandelaar spreekt (fysiek, telefonisch of via digitaal contact). Dat is de directe tijd. Ook worden de minuten opgenomen die de behandelaar besteedt aan bijvoorbeeld het opstellen van uw behandelplan, het opstellen van het verslag van een behandelcontact, het plegen van een telefoontje of een overleg met collega’s over uw behandeling. Dit is de indirecte tijd. De declaratietijd is dus altijd meer dan de tijd waarin u contact heeft gehad met uw behandelaar.

Vergoede behandeling
- Cognitieve GedragsTherapie (CGT)
- Problem Solving Therapie (PST)
- Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPT)
- InterPersoonlijke Therapie (IPT)
- Cue-exposure behandeling
- Exposure in vivo
- Psychologische paniekmanagement
- Dialectische gedragstherapie

Niet vergoede behandeling
- Neurofeedback
- Psychoanalyse
- Existentiële therapie
- KIDD workshop
- Tomatis therapie
- QEEG geïntegreerde therapie: kwantitatieve Elektro EncefaloGrafie
- Mind-tuning
- Rebirthing
- Psychosynthese
- Speyer Therapie
- Gestalttherapie
- Regressie Therapie
- Wat-Sji-Gong
- Neurolinguistisch programmeren
- Psycho-energetische psychotherapie
- Emotional Freedom Technique
- Mentaal- Emotieve Training (MET)
- Klankschaal therapie
- Reiki
- Mindfulnesscursus/-training (MBSR)
- Cogmed
- Physical focused therapy
- Rationeel Emotieve (gedrags)Therapie (RET)
- Pesso psychotherapie
- Haptotherapie

Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet
Voordat wij u in behandeling kunnen nemen kijken wij zorgvuldig naar de aard en ernst van uw problemen. Wanneer uw psychische toestand zeer instabiel is of er sprake is van grote crisis gevoeligheid, ernstige suïcidaliteit, ernstige verslavingsproblematiek en/of psychotische belevingen dan kunnen wij u niet in behandeling nemen. U heeft dan andere meer intensievere behandeling nodig.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961