Home
 
 

     


WELKOM op de website van Stichting Spoor 1

Wij bieden behandeling voor zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ.

Sector psychische gezondheid
Stichting Spoor 1 is er voor iedereen die tijdelijk is vastgelopen, of dreigt vast te lopen, door geestelijke, sociale of maatschappelijke problemen. Woont u in Noord-Holland, dan kunt u bij ons terecht.
In uw (individuele) behandeling is er aandacht voor allerlei factoren die uw klachten beinvloeden. Psychische klachten en psychiatrische stoornissen hebben niet alleen impact op u als individu maar ook op uw directe leefomgeving. Om die reden is het verminderen van factoren die leiden tot instandhouding van klachten en symptomen onderdeel van uw behandeling. Er is nadrukkelijk aandacht voor de impact op gezinsleden en de rollen van u als partner en opvoeder. Gezinsleden en familie kunnen gemakkelijk mee vastlopen. Meegaan in de klachten, of daar juist tegen ingaan, kan leiden tot meer stress en belemmeringen en heeft daardoor invloed op uw behandeling. Systeeminterventies zijn er onder andere op gericht om communicatieprocessen en interactiepatronen als gevolg psychische problemen positief te beïnvloeden. Naast systeeminterventies is er ook expliciet aandacht in de behandeling voor andere beïnvloedende factoren zoals werk, inkomen, wonen en woonomgeving.
Onze visie is uitgewerkt in zorgprogramma’s. Hierin wordt op heldere wijze beschreven hoe uw behandeling er in grote lijnen uit komt te zien.


Sector dienstverlening
Hulp bij het oplossen van financiële & complex sociaal juridische problemen
Deze vorm van dienstverlening wordt vanuit andere middelen gefinancierd, bijvoorbeeld door berdrijven of gemeente. Deze diensten worden geboden in nauwe samenhang met uw behandeling om het effect van uw behandeling te vergroten.
Onze visie is uitgewerkt in dienstverleningsprogramma’s. Hierin wordt op heldere wijze beschreven hoe uw behandeling er in grote lijnen uit komt te zien.
Aanmelden kan dagelijks (072-3030596) tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Onze secretaresse noteert uw gegevens en zorgt voor inschrijving.
Informatie over wachttijden worden elke drie maanden actueel gehouden en gelden voor ons totale behandel aanbod mits anders vermeld.


 

 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto's van de website zijn ter beschikking gesteld door Kitty Dröge.
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
Fax : 084-8686627
KvK.: 54388961